دکتر دیانا حسینی

فوق تخصص جراحی سرطان های زنان - مستر کورس جراحی زیبایی زنان از آکادمی جراحی زیبایی آمریکا

05138464544
info@drdianahoseini.net

زایمان واژینال

زایمان یک روند فیزیولوژیک است که باعث تغییرات گسترده ای در مادر می‌شود و وضع حمل جنین را از طریق مجرای زایمان میسّر می‌سازد.

زایمان یک روند فیزیولوژیک است که باعث تغییرات گسترده ای در مادر می‌شود

و وضع حمل جنین را از طریق مجرای زایمان میسّر می‌سازد.

این روند با افاسمان پیشرونده سرویکس، دیلاتاسیون و یا هر دو مشخص می‌گردد

که از انقباضات رحمی حاصل می‌شود این انقباضات حداقل هر ۵ دقیقه تکرار می‌شود و ۶۰-۳۰ ثانیه طول می‌کشد.

قبل از شروع زایمان حقیقی معمولا تعدادی وقایع فیزیولوژیک آماده سازی،

رخ می‌دهد که به برخی ازآن ها اشاره می‌گردد:

 

پایین رفتن رَحِم به سمت لگن (lightening)

دو هفته یا بیشتر قبل از زایمان سر جنین در اکثر زنان اوّل‌زا تا لبه لگن نزول می‌کند

ولی در زنان مولتی‌پار این امر تا ابتدای زایمان صورت نمی‌گیرد.

بدیهی است که فشار حاصله بر روی مثانه اغلب باعث تکرر ادرار می‌شود.

 

زایمان کاذب  (false labor)

در طی هفته های ۸-۴ حاملگی رحم انقباضات غیر منظم پیدا می‌کند که بدون درد هستند

و به صورت گاه و بیگاه (اسپورادیک) و موزون (ریتمیک) و با شدت خفیف ظاهر می‌شون

د در ماه آخر حاملگی این انقباضات ممکن است بیشتر و گاهی اوقات هر ۲۰-۱۰ دقیقه و با شدت بیشتری تکرار شوند

که انقباضات براکستون هیکس بوده و زایمان کاذب نامیده شده

و همراه با دیلاتاسیون و افاسمان پیشرونده نیستند ولی در سه ماهه سوم این انقباضات را باید از زایمان زودرس، افتراق داد.

 

افاسمان گردن رحم (Cervical effacement)

قبل از شروع زایمان معمولا سرویکس در نتیجه افزایش محتوای آب و لیز کلاژن، نرم می‌شود

افاسمان و نازک شدن سرویکس وقتی رخ می‌دهد که سرویکس بخشی از سگمان تحتانی شود.

در نتیجه افاسمان توپی موکوسی داخل مجرای سرویکس ترشح می‌شود

و بنابراین شروع زایمان ممکن است با عبور مقدار کم موکوس آغشته به خون از واژن (Bloody show)  مورد توجه قرار گیرد.