اختلال هورمونی

کورتاژ تشخیصی

/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8A/

در موارد خونریزی‌های غیرطبیعی رحمی و اختلال عملكرد هورمونی، درمان طبی با استفاده از داروهای هورمونی صورت می‌گیرد ولی در صورت عدم پاسخ به درمان دارویی با رد شرایط پاتولوژیک دیگر، کورتاژ تشخیصی مطرح می‌گردد. در این روش جراح متخصص زنان در اتاق عمل در شرایط استریل و تحت بیهوشی عمومی از لایه...