درمان HPV

ویروس پاپیلوم انسانی (HPV) و سرطان

/human-%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85-virus-hpv-and-cancer/

ویروس پاپیلوم انسانی(HPV) و سرطان ویروس پاپیلوم انسانی (HPV یا Human Papillomavirus) ویروسی است که بیش‌تر از همه در طول آمیزش جنسی و از طریق تماس مستقیم بین پوست افراد انتقال می‌یابد. بیش از 100 نوع یا سوش مختلف از HPV وجود دارد. اکثر مردان و زنانی که دچار این عفونت هستند از این موضوع...