دکتر دیانا حسینی

فوق تخصص جراحی سرطان های زنان - مستر کورس جراحی زیبایی زنان از آکادمی جراحی زیبایی آمریکا

05138464544
info@drdianahoseini.net

سلامت کودکان

برچسب:سلامت کودکان

سلامت کودکان

/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86/

سلامت کودکان سلامت کودکان سلامت فیزیکی، ذهنی و اجتماعی آنان را شامل می گردد. اهمیت حفظ سلامت کودکان از لحاظ تغذیه مناسب، خواب روزانه کافی و تحرک و ورزش در آنها ، برای اکثر والدین شناخته شده است. همچنین کنترل رشد و تکامل طبیعی بدن کودکان توسط متخصصان بهداشتی و پزشکی نیز دارای اهمیت می باشد....

جستجو نتیجه ای نداشت.