پاپ اسمیر

تستهای سرطان سرویکس

/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%8A%DA%A9%D8%B3/

پاپ اسمیر : پاپ اسمیر روشی برای آزمایش سلول های سرویکس است. تست HPV : می توان در کنار پاپ اسمیر، تست HPV را هم انجام داد، یا به صورت آزمایش های جدا از هم انجام شود. مانند پاپ اسمیر، تست HPV هنگام معاینه لگن و با استفاده از یک برس کوچک برای جمع کردن نمونه از سرویکس انجام می شود. توصیه می...

سرطان سرویکس

/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%8A%DA%A9%D8%B3/

سرطان سرویکس یا دهانه رحم، به عنوان سومین سرطان شایع در دستگاه تناسلی زنان، قابل پیشگیری و غربالگری است؛ یعنی از آنجا که زمان سرطانی شدن سلول ها در این بیماری طولانی است، با تشخیص بیماری در مراحل اولیه معمولا به راحتی درمان می شود. . پاپ اسمیر تستی است که برای بررسی وجود پیش سرطان و سرطان...

کلپوسکوپی

/%DA%A9%D9%84%D9%BE%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%8A/

کولپوسکوپی یک غربالگری دقیق جهت معاینه دهانه رحم و مهبل توسط یک ابزار جراحی به نام کولپوسکوپ است که در تشخیص سرطان در همان مراحل اولیه بروز آن، نقش بسزایی دارد. این روش تشخیصی به طور معمول زمانی انجام می شود که نتایج حاصل از تست پاپ اسمیر (غربالگری جهت تشخیص سلول های غیرطبیعی دهانه رحم)...

پاپ اسمیر

/%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1/

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)‌ از علل اساسی سرطان دهانه رحم است. این ویروس امروزه به عنوان یک عامل قطعی سرطان شناخته شده است. سرطان دهانه رحم در طبقات پایین اجتماعی - اقتصادی بیشتر دیده می شود. سایر علل مؤثر عبارتند از: پایین بودن سن ازدواج (آمیزش جنسی)، سیگار کشیدن، تعدد بارداری، سابقه...